2002

Het groteske dichterschap van Oskar Panizza

oskarpanizza_000Uit: “Lachen in de kerk, bidden in het bordeel: Enkele hoofdstukken uit de geschiedenis van de groteske komedie” (eindverhandeling GGS Theaterwetenschap, Universiteit Antwerpen, 2002)

oskarpanizza.pdf