aesthetics

Kunnen machines kijken?

WebKunnen machines kijken? Aanzet voor een nieuwe filosofie van de fotografie

Borgerhout: Letterwerk, 2018

letterwerk.be/publ/kunnenmachineskijken

Wat de danser van de beer had geleerd

WebWat de danser van de beer had geleerd: Kleine filosofie van de dans

Samen met Evelyne Coussens

Borgerhout: Letterwerk, 2018

letterwerk.be/publ/watdedanser

Geef het publiek zichzelf als schouwspel

Screen Shot 2017-05-26 at 10.47.44
‘Geef het publiek zichzelf als schouwspel’

Rekto:Verso, nr. 75 (april–mei 2017)

rektoverso.be/artikel/geef-het-publiek-zichzelf-als-schouwspel

“De publieke optocht is weer in opmars in de kunsten. Op 20 mei paradeerden op Linkeroever in Antwerpen tientallen groepjes van in totaal honderden Antwerpenaren voor een betalende tribune van nog eens honderden andere Antwerpenaren, als één beeld van de stad. De parade van mannen, vrouwen en diegenen die vanuit de verte op vliegen lijken van theatermaker en beeldend kunstenaar Thomas Verstraeten breekt met een lange geschiedenis van massaspektakels.”