Carlos Tindemans

Waarin de mens niet pretendeert te spelen

livingtheatre‘Waarin de mens niet pretendeert te spelen. Carlos Tindemans en de receptie van het Living Theatre in de jaren zestig.’

Etcetera nr. 135 (dec. 2013). 8-13.

livingtheatre.pdf