philosophy

Kunnen machines kijken?

WebKunnen machines kijken? Aanzet voor een nieuwe filosofie van de fotografie

Borgerhout: Letterwerk, 2018

letterwerk.be/publ/kunnenmachineskijken

Wat de danser van de beer had geleerd

WebWat de danser van de beer had geleerd: Kleine filosofie van de dans

Samen met Evelyne Coussens

Borgerhout: Letterwerk, 2018

letterwerk.be/publ/watdedanser