political art

Mass Theatre in Interwar Europe

Mass Theatre in Interwar Europe (book cover)In many European countries mass theatre was a widespread expression of ‘community art’, which became increasingly popular shortly before the First World War. From Max Reinhardt’s lavish open-air spectacles to socialist workers’ Laienspiel (lay theatre), theatre visionaries focused on ever larger groups for entertainment as well as political agitation.

Despite wide research on the Soviet and German cases, examples from the Low Countries have hardly been examined. However, mass plays in Flanders and the Netherlands had a distinctive character, displaying an ideological heterogeneity not seen elsewhere. Mass Theatre in Interwar Europe studies this peculiar phenomenon of the Low Countries in its European context and sheds light on the broader framework of mass movements in the interwar period.

Editors: Thomas Crombez (Royal Academy of Fine Arts, Antwerp) and Luk Van den Dries (University of Antwerp)

Contributors: Staf Vos (Het Firmament), Karel Vanhaesebrouck (Université Libre de Bruxelles/Rits), Evelien Jonckheere (Ghent University), Ad van der Logt (Leiden University), Frank Peeters (University of Antwerp)

upers.kuleuven.be/en/book/9789058679925

Advertisements

Cerebraal doorgevoerde tendenskunst?

crombez-hoet_tendenskunst_000‘Cerebraal doorgevoerde tendenskenst? Over het breukkarakter van massatoneel tussen de wereldoorlogen.’ Met Ciska Hoet.

Breuken en bruggen: Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven Reds. L. Bernaerts, C. de Strycker en B. Vervaeck. SEL-reeks 2. Gent: Academia Press, 2011

crombez-hoet_tendenskunst.pdf

Ik zeg maar: moderato

ikzegmaarmoderato_000‘Ik zeg maar: moderato. Podiumkritiek uit het interbellum tegen een hedendaags licht.’

Etcetera 27.117 (2009): 44-48

ikzegmaarmoderato.pdf

Advertisements

‘Van den tekst moet een veroveringskracht uitgaan op de massa’

veroveringskracht_000‘Van den tekst moet een veroveringskracht uitgaan op de massa. Massaspel, spreekkoor en openluchttoneel tijdens het interbellum.’

Literatuur en crisis: De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig. Reds. K. Rymenants, J. Robert, K. Humbeeck, J. Stuyck. Antwerpen: AMVC, 2009

veroveringskracht.pdf

Advertisements

De Vlaamse Dante en andere giftige dieren

vlaamsedante_000‘De Vlaamse Dante en andere giftige dieren: Ziekte en verderf in het nieuwe drama tussen fin de siècle en interbellum.’

Revolver 36.3-4 (2009): 55-71

vlaamsedante.pdf

Advertisements

De bouw van het openluchttheater Rivierenhof te Deurne (1953)

oltstadsgesch_000

‘De bouw van het openluchttheater Rivierenhof te Deurne (1953) en het discours rond stad, land en gemeenschapskunst.’ Met Liesje Vanhoeck.

Stadsgeschiedenis 4.1 (2009): 45-60

oltstadsgesch.pdf

Advertisements

De Werkgroep Vormingstheater van de VUB (1977-1986)

vubvorming_000‘De Werkgroep Vormingstheater van de VUB (1977-1986): Een theaterdiscours geanalyseerd via woordfrequenties’

Documenta 26.2-3 (2008): 127-144

vubvorming.pdf

Advertisements

The Dismembered Body in Antonin Artaud’s Surrealist Plays

dismemberedbody_000‘The Dismembered Body in Antonin Artaud’s Surrealist Plays.’

Dismemberment in Drama / Dismemberment of Drama. Red. Lance Norman. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2008. 27-43

dismemberedbody.pdf

Advertisements

Het vertrouwde met een wrong eraan: Een gesprek met Ivo Kuyl en Guy Dermul

Rekto:Verso 27 (2008)

rektoverso.be/artikel/het-vertrouwde-met-een-wrong-eraan-historiserend-theater-als-oom-toon-de-kvs

Advertisements

Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum

Cross over: Een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek. Red. Thomas Vaessens. 16-10-2007. http://www.neerlandistiek.nl

http://www.neerlandistiek.nl/publish/articles/000131/article.pdf

Advertisements