Vlaams Volkstoneel

Mass Theatre in Interwar Europe

Mass Theatre in Interwar Europe (book cover)In many European countries mass theatre was a widespread expression of ‘community art’, which became increasingly popular shortly before the First World War. From Max Reinhardt’s lavish open-air spectacles to socialist workers’ Laienspiel (lay theatre), theatre visionaries focused on ever larger groups for entertainment as well as political agitation.

Despite wide research on the Soviet and German cases, examples from the Low Countries have hardly been examined. However, mass plays in Flanders and the Netherlands had a distinctive character, displaying an ideological heterogeneity not seen elsewhere. Mass Theatre in Interwar Europe studies this peculiar phenomenon of the Low Countries in its European context and sheds light on the broader framework of mass movements in the interwar period.

Editors: Thomas Crombez (Royal Academy of Fine Arts, Antwerp) and Luk Van den Dries (University of Antwerp)

Contributors: Staf Vos (Het Firmament), Karel Vanhaesebrouck (Université Libre de Bruxelles/Rits), Evelien Jonckheere (Ghent University), Ad van der Logt (Leiden University), Frank Peeters (University of Antwerp)

upers.kuleuven.be/en/book/9789058679925

Advertisements

De Vlaamse Dante en andere giftige dieren

vlaamsedante_000‘De Vlaamse Dante en andere giftige dieren: Ziekte en verderf in het nieuwe drama tussen fin de siècle en interbellum.’

Revolver 36.3-4 (2009): 55-71

vlaamsedante.pdf

Advertisements

De bouw van het openluchttheater Rivierenhof te Deurne (1953)

oltstadsgesch_000

‘De bouw van het openluchttheater Rivierenhof te Deurne (1953) en het discours rond stad, land en gemeenschapskunst.’ Met Liesje Vanhoeck.

Stadsgeschiedenis 4.1 (2009): 45-60

oltstadsgesch.pdf

Advertisements

Corpus Toneelkritiek Interbellum

ctiCorpus Toneelkritiek Interbellum aims to collect a large corpus of documents from Flemish inter-war theatre (500+ documents; 1,000,000+ words). It consists of reviews and other short texts on theatre (such as essays and lectures), coming from diverse sources (newspapers, specialized theatre journals, and book collections of reviews).

Some well-known critics of the Flemish interbellum period will be strongly represented in the corpus, such as Willem Putman, Lode Monteyne, and Victor J. Brunclair.

The source publications of the corpus include periodicals such as Hooger Leven, Het Vlaamsche Land, Averbode’s Weekblad, Ons Volk Ontwaakt, De Ploeg, Tooneelgids (1921-1940), Tooneelleven (1934-1944), Pogen, Het Tooneel (1915-1940), Pelgrim, Het Vlaamsche Land, Jong Dietschland (1927-1933), and Ruimte.

Advertisements

Het vertrouwde met een wrong eraan: Een gesprek met Ivo Kuyl en Guy Dermul

Rekto:Verso 27 (2008)

rektoverso.be/artikel/het-vertrouwde-met-een-wrong-eraan-historiserend-theater-als-oom-toon-de-kvs

Advertisements

Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum

Cross over: Een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek. Red. Thomas Vaessens. 16-10-2007. http://www.neerlandistiek.nl

http://www.neerlandistiek.nl/publish/articles/000131/article.pdf

Advertisements

Theateroktober: Revolutie op het toneel

Met Luk Van den Dries
Over de invloed van de Russische toneelavant-garde op het Vlaamse theater
Catalogus Theateroktober: Russische avant-garde 1917-1931, Antwerpen 2006

http://www.zombrec.be/theateroktober.pdf

Advertisements