2010

Jan Fabre and tg STAN

vandendries-crombez_stanandfabre_000‘Jan Fabre and tg STAND: Two Models of Postdramatic Theatre in the Avant-Garde Tradition.’ With Luk Van den Dries.

Contemporary Theatre Review. Theme issue on Flemish theatre. 20.4 (2010): 421-431

vandendries-crombez_stanandfabre.pdf

Ik ben het die Artaud zal spelen (2010)

ikbenhetdieartaud_2010_000‘Ik ben het die Artaud zal spelen: Waanzin, toneel en de behoefte aan gestoorde genieën.’

Het spel voorbij de waanzin: Een theatrale praktijk? Reds. E. Jonckheere, C. Stalpaert en K. Vuylsteke Vanfleteren. Gent: Academia Press, 2010
(Herwerkte en uitgebreide versie van het essay dat in 2008 in Etcetera verscheen.)

ikbenhetdieartaud_2010.pdf

Ritual and the Avant-garde

avantgardeheritage_000‘Avant-garde Heritage: Three Concepts of Ritualism for the Performing Arts.’

Ritual and the Avant-garde. Eds. T. Crombez and B. Gronau. Special issue of Documenta 28.1 (2010). 8-20

avantgardeheritage.pdf

Consult the full issue of Documenta here: crombez-gronau_ritualandtheavantgarde.pdf