2011

Bespreking van ‘Hugo Claus Interviews’

Screen Shot 2014-05-04 at 22.37.36Michiel Leen interviewde Sarah Beeks (Clauscentrum) en mij over het digitale archief van interviews met Hugo Claus uit dag- en weekbladen (dighum.uantwerpen.be/claus).

Het resultaat is Digitaal grasduinen in interviews met Hugo Claus, die verscheen op Ons Erfdeel Blog.

Cerebraal doorgevoerde tendenskunst?

crombez-hoet_tendenskunst_000‘Cerebraal doorgevoerde tendenskenst? Over het breukkarakter van massatoneel tussen de wereldoorlogen.’ Met Ciska Hoet.

Breuken en bruggen: Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven Reds. L. Bernaerts, C. de Strycker en B. Vervaeck. SEL-reeks 2. Gent: Academia Press, 2011

crombez-hoet_tendenskunst.pdf