2007

La transgression dans la ‘Tragedia Endogonidia’ de la Socìetas Raffaello Sanzio

‘La transgression dans la ‘Tragedia Endogonidia’ de la Socìetas Raffaello Sanzio.’

Œdipe contemporain? Tragédie, tragique, politique. Reds. Paul Vande Berghe, Christian Biet & Karel Vanhaesebrouck. Brussel: Les Impressions Nouvelles, 2007. 275-294

srstransgression.pdf

Een Nederlandstalige versie van deze tekst:

srstransgressie.pdf

Advertisements

Reading God’s Book to the End

readinggodsbook_000‘Reading God’s Book to the End: Antinomianism and the Avant-Garde’

On the Outlook: Figures of the Messianic. Reds. Thomas Crombez & Katrien Vloeberghs. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2007. 85-93

readinggodsbook.pdf

De intrede van Antonin Artaud in België

Toneelstof: Route ‘66. Themanummer van Documenta 25.2 (2007): 159-180

zombrec.be/intredeartaud.pdf

Advertisements

Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum

Cross over: Een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek. Red. Thomas Vaessens. 16-10-2007. http://www.neerlandistiek.nl

http://www.neerlandistiek.nl/publish/articles/000131/article.pdf

Advertisements