Articles

Title Subtitle Co-author(s) Journal Book Eds Details Pages

2017

Postdramatic methods of adaptation in the age of digital collaborative writing Cassiers, Edith Digital scholarship in the humanities 32.1 (2017) 17–35
Geef het publiek zichzelf als schouwspel Rekto:Verso 14.75 (2017)

2016

Tracing Creation The Director’s Notebook as Genetic Document of the Postdramatic Creative Process Le Roy, Frederik; Cassiers, Edith; Van den Dries, Luk Contemporary Theatre Review 26.4 (2016) 468–484
The Reception of Greek Drama in Belgium and the Netherlands A Handbook to the Reception of Greek Drama Van Zyl Smit, Betine London: Wiley-Blackwell 283–303

2015

The Document as Event Assessing the Value of Digital Collections for Theatrical Heritage Theatrical Heritage: Challenges and Opportunities Forment, Bruno; Stalpaert, Christel Leuven: Leuven University Press 195–207
Kunst als kennisproductie Een interview met Bert Danckaert en Pol Dehert Rekto:Verso 12.66 (2015)
Hoe zeer onze smaak van dien der oude Grieken verschilt Neoclassicistische vertalingen en producties van Sophocles’ Antigone tijdens de negentiende eeuw Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131.2 (2015) 111–122
Het doctoraat in de kunsten, tien jaar later Rekto:Verso 12.66 (2015)

2014

Empedocles bij de Amish Romeo Castellucci ensceneert Hölderlin Etcetera 30.137 (2014)
Digitizing Artist Periodicals New Methodologies from the Digital Humanities for Analysing Artist Networks Art Libraries Journal 39.4 (2014) 6–11
Canoniseringsprocessen in de hedendaagse theaterkritiek Een frequentie-analyse van de ‘Vlaamse golf’ in het podiumtijdschrift Etcetera Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 130.1 (2014) 45–56
Canonisation in Contemporary Theatre Criticism A Frequency Analysis of ‘Flemish Wave’ Directors in the Pages of Etcetera Contemporary Theatre Review 24.2 (2014) 252–261

2013

TS Tools: Het Digitaal Archief van Belgische Neo-Avant-garde-Periodieken (DABNAP) Bekaert, Sarah Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 34 (2013)
Wat heet marginaal theater? Een doorlichting van het discours rond ‘marge’ in het naoorlogse West-Europa De marges van de literatuur De Cleene, Arnout; De Geest, Dirk; Masschelein, Anneleen CLW nr. 5. Gent: Academia Press, 2013 29–39
Waarin de mens niet pretendeert te spelen Carlos Tindemans en de receptie van het Living Theatre in de jaren zestig Etcetera 30.135 (2013) 8–13
The Innocence of the Walker Strategies in Public-Space Performance Art Archive as Performance, Performance as Archive Dockx, Nico; Crombez, Thomas TR, KASKA, 2013
Ivo Michiels intertheatraal De theaterteksten uit De alfa-cyclus in de context van de naoorlogse performatieve cultuur Ivo Michiels intermediaal Bernaerts, Lars; Vandevoorde, Hans; Vervaeck, Bart Gent: Academia Press, 2013 97–112

2012

Cross-Genre Authorship Verification Using Unmasking Kestemont, Mike; Luyckx, Kim; Daelemans, Walter English Studies 93.3 (2012) 340–356
Voorlichting in performance Interview met Marina Abramović Rekto:Verso 9.53 (2012)
Mapping a Landscape of Texts Performance Research 17.3 (2012) 120–124

2011

Schrijven om te verbeelden Samuel, o Samuel en de experimentele theaterschriftuur in Vlaanderen Mercelis, Heleen Deux ex machina 138 (2011) 96–104
Cerebraal doorgevoerde tendenskunst? Over het breukkarakter van massatoneel tussen de wereldoorlogen Hoet, Ciska Breuken en bruggen: Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven Bernaerts, Lars; De Strycker, Carl; Vervaeck, Bart SEL-reeks 2. Gent: Academia Press, 2011 227–240

2010

Jan Fabre and tg STAN Two Models of Postdramatic Theatre in the Avant-Garde Tradition Van den Dries, Luk Contemporary Theatre Review 20.4 (2010) 421–431
Ik ben het die Artaud zal spelen Waanzin, toneel en de behoefte aan gestoorde genieën Het spel voorbij de waanzin: Een theatrale praktijk? Jonckheere, Evelien; Stalpaert, Christel; Vuylsteke Vanfleteren, Katrien Gent: Academia Press, 2010 131–146
Avant-garde Heritage Three Concepts of Ritualism for the Performing Arts Documenta Crombez, Thomas; Gronau, Barbara 28.1 (2010) 8–20

2009

De bouw van het Openluchttheater Rivierenhof te Deurne (1953) en het discours rond stad, land en gemeenschapskunst Vanhoeck, Liesje Stadsgeschiedenis 4.1 (2009) 45–60
‘Van den tekst moet een veroveringskracht uitgaan op de massa’ Massaspel, spreekkoor en openluchttoneel tijdens het interbellum Literatuur en crisis: De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig Rymenants, Koen; Robert, Jan; Humbeeck, Kris; Stuyck, Jan Antwerpen: AMVC, 2009 205–218
Ik zeg maar: moderato Podiumkritiek uit het interbellum tegen een hedendaags licht Etcetera 27.117 (2009) 44–48
De Vlaamse Dante en andere giftige dieren Ziekte en verderf in het nieuwe drama tussen fin de siècle en interbellum Revolver 36.3-4 (2009) 55–71
Crepusculair theater Performance en meer omtrent 1980 Documenta 27.2-3 (2009) 209–228

2008

‘The Sovereign Disappears in the Voting Booth’ Carl Schmitt and Martin Heidegger on Sovereignty and (Perhaps) Governmentality Anti-Democratic Thought Kofmel, Erich Exeter: Imprint Academic, 2008. 101–121
Van hybridisering naar performance Een interview met Bart De Baere over de visie van het MuHKA
Tragedy, Community Art, and Musikorgiasmus Examining the language of Nietzsches’s Die Geburt der Tragödie The Locus of Tragedy Cools, Arthur; Crombez, Thomas; Slegers, Rosa; Taels, Johan Leiden: Brill, 2008 139–149
The Dismembered Body in Antonin Artaud’s Surrealist Plays Dismemberment in Drama / Dismemberment of Drama Norman, Lance Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2008 27–43
Mimétisme Een interview met Anselm Franke over hybridisering (H)ART 32 (2008)
Liturgy and Mass Spectacle The case of Catholic mass theatre in Flanders during the interwar period Performance Research 13.3 (2008) 55–63
Ik ben het die Artaud zal spelen Waanzin, toneel en de behoefte aan gestoorde genieën Etcetera 26.113 (2008) 9–15
Het vertrouwde met een wrong eraan Historiserend theater als ‘Oom Toon’ in de KVS. Een gesprek met Ivo Kuyl en Guy Dermul Rekto:Verso 27 (2008)
De Werkgroep Vormingstheater van de VUB (1977-1986) Een theaterdiscours geanalyseerd via woordfrequenties Documenta 26.2-3 (2008) 127–144

2007

Reading God’s Book to the End Antinomianism and the Avant-Garde On the Outlook: Figures of the Messianic Crombez, Thomas; Vloeberghs, Katrien Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2007 85–93
Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum Cross over: Een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek Vaessens, Thomas 16-10-2007
La transgression dans la ‘Tragedia Endogonidia’ de la Socìetas Raffaello Sanzio Œdipe contemporain? Tragédie, tragique, politique Vande Berghe, Paul; Biet, Christian; Vanhaesebrouck, Karel Brussel: Les Impressions Nouvelles, 2007 275–294
De intrede van Antonin Artaud in België Documenta 25.2 (2007) 159–180

2006

‘The Sovereign Disappears in the Election Box’ Carl Schmitt and Martin Heidegger on Sovereignty and (Perhaps) Governmentality Pli: The Warwick Journal of Philosophy 17 (2006) 61–83
Theateroktober: Revolutie op het toneel Over de invloed van de Russische toneelavant-garde op het Vlaamse theater Catalogus Theateroktober: Russische avant-garde 1917-1931 Antwerpen 2006
Massakunst en gemeenschapsdrama Op zoek naar een genealogie van het cultuurpolitieke denken vandaag Etcetera 24.104 (2006) 56–61
Artaud over catharsis Documenta 24.3-4 (2006) 151–171

2005

S*CK MY Z*PPELIN Rekto:Verso 2.5 (2005) 22–25
Do Policemen Dream of Democracy? The ‘Theatre of the Normal’ of the New Radical Right Versus the Democratic Theatre of Dispute Ethical Perspectives 12.2 (2005) 259–280
Daddy’s Place Over avant-garde, blijmoedige kunst en de fallus politicus Etcetera 23.97 (2005) 5–9
Artaud, the Parodist? The Appropriations of the Théâtre Alfred Jarry, 1927-1930 Forum Modernes Theater 20.1 (2005) 33–51

2004

“Dat moet u aan mijn man vragen” De kunst reageert op enkele prangende kwesties Rekto:Verso 2.2 (2004) 73–81

2003

Seksuologie als vrolijke wetenschap Annie Sprinkles ‘Herstory of Porn: From Reel to Real’ Herzeele, Bruno; Daelemans, Jozefien Etcetera 21.86 (2003) 59–61