Dutch literature

The Reception of Greek Drama in Belgium and the Netherlands

1118347757‘The Reception of Greek Drama in Belgium and the Netherlands.’

A Handbook to the Reception of Greek Drama. Ed. Betine Van Zyl Smit. London: Wiley-Blackwell, 2016. 283–303.

receptiongreekdrama.pdf

Hoe zeer onze smaak van dien der oude Grieken verschilt

hoezeeronzesmaak‘Hoe zeer onze smaak van dien der oude Grieken verschilt: Neoclassicistische vertalingen en producties van Sophocles’ Antigone tijdens de negentiende eeuw.’

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 131.2 (2015): 111–122

hoezeeronzesmaak.pdf