Victor Brunclair

Ik zeg maar: moderato

ikzegmaarmoderato_000‘Ik zeg maar: moderato. Podiumkritiek uit het interbellum tegen een hedendaags licht.’

Etcetera 27.117 (2009): 44-48

ikzegmaarmoderato.pdf