Wat heet marginaal theater?

marginaaltheater_000‘Wat heet marginaal theater? Een doorlichting van het discours rond ‘marge’ in het naoorlogse West-Europa.’

De marges van de literatuur. Reds. Arnout De Cleene, Dirk De Geest & Anneleen Masschelein. CLW nr. 5. Gent: Academia Press, 2013. 29-39

marginaaltheater.pdf

Advertisements