Voorlichting in performance. Interview met Marina Abramović

Screen Shot 2014-07-06 at 21.29.40‘Voorlichting in performance: Interview met Marina Abramović.’

Rekto:Verso, nr. 53 (2012)

rektoverso.be/artikel/voorlichting-performance-interview-met-marina-abramovi%C4%87