Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum

Cross over: Een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek. Red. Thomas Vaessens. 16-10-2007. http://www.neerlandistiek.nl

http://www.neerlandistiek.nl/publish/articles/000131/article.pdf

Advertisements